Κίνα, ἐπίσκεψη Φρ. Ὁλλὰντ

Ὁ Φρασουὰ Ὁλλὰντ ἐπισκέπτεται τὴν Κίνα, γιὰ ἐπίσημες συνομιλίες, γιὰ πρώτη ἀφ’ ὅτου ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του ὁ ἴδιος καὶ ὁ Ξὶ Τζιπίνγκ• σκοπὸς εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ ἡ ἀξιόποιηση τῆς μεγάλης ἀγορᾶς γιὰ τὰ γαλλικὰ προϊόντα. Ἡ Γαλλία, δεύτερη οἰκονομικὴ δύναμη τῆς Εὐρωζώνης, ἔχει μόνο τὸ ἕνα τέταρτο τῶν ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Κίνα, σὲ σύγκριση μὲ τὴν Γερμανία, ἐνῶ διαθέτει καὶ τὸ πλεονέκτημα τῆς μεγάλης ἀγροτικῆς παραγωγῆς καὶ τῶν εἰδῶν πολυτελείας κάθε μορφῆς, ἀρκετὰ ἑλκυστικῶν πλέον γιὰ τὶς Κινέζες• φυσικά, θὰ συζητηθοῦν καὶ τὰ διεθνῆ θέματα, Συρία, Ἰρὰν, Ἀφρική, Κορέα ὅπως καὶ τὰ νομισματικά, διότι ἡ Γαλλία συμπαρίσταται στοὺς Ἀναδυόμενους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Πολλὰ ἀναμένει τὸ Παρίσι.