Ἡ «Ἑλλάδα τῆς ἀναπτύξεως»

Ἡ «Ἑλλάδα τῆς ἀναπτύξεως» ἀρχίζει ἀπ’ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, δήλωσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν Ἀκράτα τῆς Κορινθίας, ἐγκαινιάζοντας τὴν κατασκευὴ τῆς Ὀλυμπίας ὁδοῦ, ἐνῶ ταταυχρόνως ἅνοιξαν τὰ ἐργοτάξια καὶ στοὺς ἄλλους τέσσερες μεγάλους ὁδικοὺς ἄξονες. Ἡ παρουσία τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου θεωρήθηκε ἀπόδειξη τῆς ἀρραγοῦς ἑνότητος τῆς κυβερνητικῆς συμμαχίας, καθὼς οἱ δύο πολιτικοὶ ἀποχώρησαν μὲ τὸ πρωθυπουργικὸ αὐτοκίνητο, ὁπότε στὴ διαδρομὴ συζήτησαν τὰ περὶ πολυνομοσχεδίου τὴν Κυριακή• ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται πλέον κι ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ τὸ πρῶτο δίμηνο κατὰ 11,2% καὶ τὴν μείωση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τὸ πρῶτο δίμηνο. Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας ἀποδίδουν, ἐνῶ αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ξένων ἐπενδυτῶν, καθὼς καὶ χθές, παρὰ τὴν πίεση γιὰ πολυνομοσχέδιο, Κινέζοι καὶ Ἄραβες ἐπενδυτὲς εἶχαν συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Διαμορφώνονται οἱ συνθῆκες γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση τὸ δεύτερο ἑξάμηνο.