Κατάληψη τῶν Προπυλαίων

Μερικὲς δεκάδες ἀναρχικοὶ προχώρησαν χθὲς στὴν κατάληψη τῶν Προπυλαίων τοῦ Πανεπιστημίου, ἐνῶ κατέβασαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ στὴν θέση της ἀνάρτησαν τὴν μαυροκόκκινη• μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς μπῆκαν στὰ γραφεῖα τοῦ πρυτάνεως, ἔκαναν κατάληψη, χωρὶς νὰ διώξουν τοὺς ὑπαλλήλους, καὶ διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς διαδικτυακῆς πύλης Indymedia τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ Ἀστυνομία παρενέβη καὶ ἔδιωξε τοὺς καταληψίες, ἐνῶ ἔκανε καὶ ἕξι συλλήψεις• ὁ πρύτανις δήλωσε, ὅτι δὲν ζήτησε τὴν παρέμβαση τῆς Ἀστυνομίας καὶ κάνει καὶ τὸν φιλόσοφο… Τὰ πρόσωπα τῶν ἀναρχικῶν στὶς φωτογραφίες δείχνουν ὅτι δὲν εἶναι φοιτητές, ἐνῶ στὸ βλέμμα τους καταγράφεται ἄλλο πρᾶγμα, ἡ ἐκτέλεση ὑπηρεσίας… Τὸ ἄσυλο καθιερώθηκε γιὰ τὴν πάλη τῶν ἰδεῶν καὶ μόνο.