Προϋπολογισμὸς τῆς Εὐρώπης

Τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα γίνεται ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, μὲ τοὺς προέδρους τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Εὐρωσυμβουλίου γιὰ τὸ θέμα τοῦ προϋπολογισμοῦ, 2014-2020• τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ἐπέτυχε συμβιβασμὸ τὸν Ἰανουάριο ὡς πρὸς τὸ ὕψος τοῦ προϋπολογισμοῦ, μετὰ τὶς ἔντονες ἀντιρρήσεις τῆς Βρεταννίας, μὲ σημαντικὴ μείωσή του, ἀλλὰ τὸ Κοινοβούλιο τὸν ἀπέρριψε, μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία. Ὑποχρεωτικὰ ἀρχίζουν διαπραγματεύσεις, ἂν καὶ εἶναι δύσκολη ἡ προσέγγιση, διότι τὸ Λονδίνο δὲν ἀλλάζει ἄποψη, καθὼς ἀναμένεται τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν παραμονὴ ἤ ὄχι τῆς χώρας στὴν Ἕνωση• οἱ πιέσεις τῶν κυβερνήσεων στοὺς εὐρωβουλευτὲς δὲν ἀποδίδουν, διότι ἡ κοινὴ γνώμη ὑποστηρίζει ἐνθέρμως τὴν ἐνίσχυση τῶν κοινοτικῶν θεσμῶν, ὡς ἀναγκαίας προϋποθέσεως γιὰ τὴν πολιτικὴ ἕνωση. Ἀλλὰ τὴν πολιτικὴ ἕνωση, ὄχι μόνο δὲν ἀποδέχονται οἱ Βρεταννίοί, παρὰ καὶ τὴν ὑπονομεύουν μὲ κάθε τρόπο. Στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ πέφτει τὸ βάρος τῆς ἐξευρέσεως λύσεως.