Τσετσένοι, ἐνημέρωση CIA

Ἡ CIA γνώριζε γιὰ τὶς διασυνδέσεις τοῦ Ταμερλὰν Τσερνάεφ μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς τοῦ Βορείου Καυκάσου κι εἶχε ζητήσει τὴν παρακολούθησή του στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν ἔγινε ποτέ• τὶς ἀποκαλύψεις ἔκανε ἡ ἴδια ἡ CIA, προσθέτοντας ὅτι εἶχε ἐνημέρωση ἀπὸ ξένη κυβέρνηση, ἐννοώντας τὴν ρωσική, ἀλλὰ δὲν τὴν κατονομάζει. Τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρὸ γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὴν κυβέρνηση, διότι ἀποκαλύπτεται ὅτι ἔχουν τὸ ἐλεύθερο τῆς δράσεώς τους στὴ χώρα τρομοκράτες τοῦ ἐξωτερικοῦ• πάντως μερικοὶ ὑπογραμμίζουν ὅτι, ἡ ἀνοχὴ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὶς σχέσεις τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ τὸ τσετσενικὸ κίνημα στὸ τέλος τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Οἱ σώφρονες ὅμως ὑπογραμμίζουν ὅτι οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη ἀποτελοῦν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν συνεργασία τῶν ἀμερικανικῶν καὶ ρωσικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κατὰ τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας. Ἡ Μόσχα, παρὰ τὴν προϊστορία, ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ κοινὴ δράση σὲ πολλὰ μέτωπα.