Ἀμερική, αὔξηση τῶν φόνων

Οἱ φόνοι ἀπ’ τοὺς κατόχους ὅπλων αὐξάνονται καθημερινὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες• προχθὲς στὸ Μάντσεστερ τοῦ Ἰλλινόις, ἕνας σκότωσε τέσσερες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἕνα μικρὸ κοριτσάκι ὀκτὼ ἐτῶν, καὶ σκοτώθηκε κι ὁ ἴδιος ἀπὸ ἀστυνομικούς, στὴν προσπάθεια διαφυγῆς του, ἐνῶ τρεῖς μέρες πρὶν ἄλλοι τέσσερες σκοτώθηκαν στὸ Σηάτλ. Ἡ ὁπλοκατοχὴ ἀποβαίνει ἡ κυρία αἰτία τῶν θανάτων στὴν μεγάλη χώρα, ἀλλὰ ἀκόμη χειρότερη εἶναι ἡ νοοτροπία ὅτι, «ὅλα ἐπιτρέπονται»• ἡ ἀπόρριψη τοῦ νόμου γιὰ τὸν περιορισμό της θεωρεῖται ἡ χειρότερη ἧττα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου. Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἡ πρώτη πολιτισμένη χώρα στὴν ἱστορία, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τὴν ὁπλοφορία• ὅλοι οἱ λαοί, μόλις ὀργανώνονταν σὲ συγκροτημένο κράτος, τὸ πρῶτο μέτρο ποὺ ἐλάμβαναν ἦταν ἡ ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς σὲ ὅλους.