Ὁλλάντ, λίγες παραγγελίες

Ὁ Γάλλος πρόεδρος φεύγει ἀπ’ τὴν Κίνα μὲ λίγες οἰκονομικὲς παραγγελίες, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ γαλλικὴ οἰκονομία δὲν εἶναι ἐπαρκῶς προετοιμασμένη γιὰ τὴν ἀγορὰ τῆς μεγάλης χώρας• κατὰ τὴν συνάντησή τους οἱ Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ παρακολούθησαν τὴν ὑπογραφὴ δύο συμφωνιῶν, τὴν ἀγορὰ ἑξῆντα Airbus, Α330, ὕψους ὀκτὼ δις δολλαρίων, καὶ ἑνὸς ἐργοστασίου ἀποσυνθέσεως πυρηνικῶν ἀποβλήτων, ἐνῶ ὑπεγράφησαν πολλὲς ἀπὸ ἄλλες ἑταιρεῖες ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ κοσμητικῶν. Ἡ κριτικὴ πρὸς τὴν κυβέρνηση εἶναι πολὺ αὐστηρή, διότι δὲν ἔχει ἀξιοποιήσει, ὅσο ἡ Γερμανία τὶς ἀγορὲς τῶν Ἀναδυομένων• οἱ συναλλαγὲς μὲ τὴν Κίνα καλύπτουν τὸ 5,3% τοῦ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ μόνο τὸ 1,27% τῆς Γαλλίας, ἐνῶ ἀντίστοιχο εἶναι τὸ ἐμπόριο καὶ μὲ τὶς ἄλλες ἀναδυόμενες οἰκονομίες. Δύσκολη ἡ προσαρμογή.