Παρέμβαση τῶν σκανδάλων στὰ πολιτικὰ

Ἡ συνέχιση τῆς δίκης τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, τῶν ἐρευνῶν τῆς λίστας Λαγκὰρντ καὶ τῶν οἰκονομικῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀποβαίνουν δυναμικοὶ παράγοντες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς• ὁ ἄλλοτε βέβαιος δελφῖνος τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος ἀπειλεῖ μὲ ἀποκαλύψεις, ἀλλὰ χρειάζονται ἔμπρακτες ἀποδείξεις, δηλαδὴ ἀριθμοὶ τραπεζικῶν λογαριασμῶν γιὰ ἐπιβεβαίωση, διαφορετικὰ χάνεται στὰ «κάτεργα». Στὴν λίστα Λαγκὰρντ ἀποδεικνύεται ἡ κακουργηματικὴ παρέμβαση τοῦ τότε τσάρου κι ἀπομένει ἡ ἀπόδειξη τῆς μερίμνης του γιὰ τὴν οἰκογένειά του καὶ τοὺς συντρόφους του• στὰ οἰκονομικὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁ πρώην πρόεδρός του ἀδυνατεῖ ἀποδεῖξαι τὴν ἀθωότητά του, ἐνῶ φαίνεται ὅτι τὸν ἐγκαταλείπουν οἱ φίλοι του καὶ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν μελῶν του. Τὰ ἄλλα, τὰ ἀφήνουν.