Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν Κίνα

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα ἀποτελεῖ καμπὴ στὴν τριετῆ μνημονιακὴ ἐξαθλίωση τῆς χώρας• εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη, ὄχι γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Μνημονίου, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων, οἰκονομικῶν, πολιτικῶν καὶ πολιτιστικῶν. Οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐρύτατες, γιὰ τὴν δεύτερη ἐμπορικὴ δύναμη τοῦ κόσμου μετὰ τὴν Εὐρωζώνη• πολλὲς κινεζικὲς ἑταιρεῖες ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, στὶς ὑποδομές, στὸν τουρισμό, στὶς μεταφορὲς καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, πέραν τῆς ἐπιλογῆς τῆς χώρας μας ὡς πύλης εἰσόδου τῶν κινεζικῶν προϊόντων στὴν Εὐρώπη καὶ στὴ Μεσόγειο• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνεχίζει τὸ ἔργο τοῦ Κώστα Καραμανλῆ στὶς ἑλληνοκινεζικὲς σχέσεις, τὸ ὁποῖο ὑπονόμευσε κατὰ δύναμιν, κατόπιν ἀτλαντικῶν ἐντολῶν, ἡ σοσιαλιστικὴ διακυβέρνηση. Τὸ πλέον σημαντικὸ εἶναι ὅτι εἰσέρχεται καὶ πάλι ἡ χώρα μας στὸ διεθνὲς παιχνίδι τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων καὶ τοῦ διεθνοῦς ἀνταγωνισμοῦ• διαθέτουμε τοὺς δυναμικοὺς κλάδους, ἡ ἀξιοποίησή τους ἀπομένει.