Ἐπιβεβαίωση ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς τῆς χώρας μας θεωρεῖται πλέον δεδομένη ἀπὸ ὅλους, ὁπότε ἑκόντες ἄκοντες προσαρμόζουν τὴν τακτική τους ἁπαξάπαντες• ἡ Ἀνάσταση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι πλέον ὁρατή, μετὰ τὴν τριετῆ περίοδο τῶν παθῶν, τὴν χειρότερη ὄχι μόνο στὴν μακροχρόνια ἱστορία μας, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρωπαϊκή. Ἡ ἐπίτευξη πρωτογενῶν δημοσιονομικῶν πλεονασμάτων, ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἡ ἁλματώδης αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν ἐπενδύσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, μαζὶ μὲ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• ἀκόμη καὶ τὰ ὄργανα τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας ἀλλάζουν τροπάριο, διότι διαπιστώνουν ὅτι εἶναι ἐκκωφαντικὴ ἡ παραφωνία τους, ἐνῶ βλέπουν τὴν περιθωριοποίησή τους στὴν ἀπήχησή τους στὸν κόσμο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀναγνωρίζεται πλέον ὡς ὁ πρωτεργάτης γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν προσαρμογὴ τῆς κρατικῆς καὶ παραγωγικῆς μας μηχανῆς στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς μας• ἡ διεθνὴς ἀναγνώριση ἔρχεται μαζὶ μὲ τὶς ξένες ἐπενδύσεις καὶ τὶς ἐπισκέψεις του στὸ ἐξωτερικό, μὲ πρώτη ἐκείνη τῆς Κίνας μεθαύριο. Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ παρίας τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ διεθνοῦς κοινότητος ἐξελίσσεται σὲ δυναμικὸ παράγοντα τῆς περιοχῆς καὶ τῆς Εὐρώπης, ὅπως ἦταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ, ἐνῶ καὶ ἡ Κύπρος κάνει τὰ πρῶτα δειλὰ βήματά της.
Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἐπενεργεῖ πλέον ὡς καταλύτης στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ στὶς κοινωνικὲς διεκδικήσεις• ἡ ἀπόφαση τῆς ΟΛΜΕ γιὰ ἀπεργία τῶν καθηγητῶν στὴν περίοδο τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων συνάντησε τὴν ὁμόθυμη καταδίκη τῆς κοινῆς γνώμης, ἐνῶ οὔτε τὰ ἀμερικανοκίνητα κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως δὲν τόλμησαν ἐκφράσειν τὴν συμπαράστασή τους. Τὸ παράδειγμα ἀντικατοπτρίζει τὶς βαθύτερες ἀλλαγὲς στὴν πολιτικὴ πρακτικὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ• τὸ ἔχει χωνέψει γιὰ καλὰ ὅτι, ἡ καταδυνάστευση τῆς χώρας ἀπ’ τὶς συντεχνίες ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ τῆς κακοδαιμονίας του τόπου τὴν τριακονταετία, ἀνεξαρτήτως κομματικῆς τοποθετήσεως• ἔχει ἀντιληφθεῖ δὲ ἀκόμη περισσότερο ὅτι, τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῶν συντεχνιῶν ἐξαπλώθηκαν σὲ ὁλόκληρη τὴν κρατικὴ μηχανή, μὲ ἀποπνικτικὴ τὴν αὐταρχικὴ ἐξουσία στὴν ἐπαρχία, ἀλλὰ καὶ συμπληρωματικὲς ροὲς στὴν διαπλοκή, στὸ παρακράτος, στοὺς τρομοκράτες καὶ στοὺς κουκουλοφόρους. Οἱ ἀλλαγὲς ἦρθαν χειμαρρηδὸν γιὰ ὅσους ἀνέμεναν τὰ ἐξ Ἑσπερίας φῶτα καὶ δὲν ἔβλεπαν τὶς βαθύτερες διεργασίες στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία• στὴν πράξη ὁλοκληρώνονται οἱ ἐξελίξεις ποὺ ἄρχισαν μὲ τοὺς Ἀγανακτισμένους πρὸ διετίας, μὲ τὸ ἀναγκαῖο πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ τὴν ὡρίμανσή τους. Ἔτσι γίνεται πάντοτε στὴν ἱστορία, ἡ ἐξαθλίωση τοῦ κόσμου εἶναι ἡ χειρότερη φέτος γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν ἐξεγείρονται καὶ περισσότερο δὲν παρασύρονται ἀπ’ τὶς σειρῆνες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• βλέπουν τὰ σημάδια τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ παίρνουν θάρρος.
Ἡ ἐξάχνωση τῆς ἀπηχήσεως τῆς ἀντιπολιτεύσεως, καὶ περισσότερο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπεικονίζει τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τῶν ἡμερῶν μας• ἐὰν ὁ πρωθυπουργὸς δὲν κάνει κάποιο σοβαρὸ λάθος, σχετικὸ μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κυρίως, δὲν ἀνακόπτεται εὔκολα ἡ πορεία. Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐξασφαλίσει μερικὰ πράγματα ὰδιανόητα τὴν προηγούμενη τριετία, ἀρνητικὸ πληθωρισμό, ὁλοκλήρωση σχεδὸν τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ σημαντικὴ προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ἐνῶ ἡ ἀποκατάσταη τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ συνοδεύεται πλέον ἐμπράκτως μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας μας• ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ ἡ αὐθόρμητη προθυμία τῶν ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλων κεφαλαιούχων τῆς χώρας γιὰ τὴν συμμετοχή τους δείχνουν ὅτι διαθέτουμε ἐπαρκέστατες δυνάμεις, ἀρκεῖ νὰ τὶς ἀξιοποιήσουμε καταλλήλως. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία θεωρεῖται ὡς τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία γιὰ πολλοὺς λόγους• ἡ ἔναρξη λειτουργίας τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν γίνεται τώρα, μὲ ἕνα ἁπλὸ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὴν ἁρμόδια διεύθυνση ἀπ’ τὸν ὑπολογιστὴ τοῦ νεαροῦ, ὅποτε ἀρχίζει ἀμέσως τὶς δουλειές του• ἡ προσέλευση τῶν ξένων παίρνει τὴν μορφὴ κατακλυσμιαίας βροχῆς, διότι ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἡ δημιουργικότης τῶν Ἑλληνοπαίδων εἶναι ἀσυναγώνιστη παγκοσμίως καὶ περισσότερο στὴν πατρίδα μας. Σὰν τὶς μέλισσες σὲ ἀνθισμένο τοπίο πέφτουν οἱ ξένες ἑταιρεῖες στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς γλώσσης μας, τοῦ λόγου μας.
Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μᾶς ὁδηγεῖ ὅλους, πολιτικὲς δυνάμεις καὶ ἁπλοὺς πολῖτες, στὴν ἀξιοποίηση τῆς δημιουργικῆς μας γλώσσης, τῆς μίας καὶ ἑνιαίας ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου• ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ μεθόδευση ἀφελληνισμοῦ τοῦ τόπου ἀπ’ τὸν πρῶτο σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ πρὸ τριακονταετίας ὁδήγησε μὲν στὴν ἀγραμματοσύνη τῶν νεῶν μας, ἀλλὰ δὲν ἐξαφάνισε τὴν ζωντανὴ καὶ πηγαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ πολλοὺς λόγους, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ κυριώτερος γιὰ τοὺς νέους εἶναι ἡ προσλαλιὰ τῆς γιαγιᾶς. Ἡ γιαγιά, μὲ τὸ νανούρισμά της σὲ γνήσιους δημοτικοὺς ρυθμοὺς καὶ ἀπόηχο τοῦ ἐναρμονίου γένους τῆς μουσικῆς, τὰ παραμύθια της καὶ τὶς ἱστορίες της, κράτησε ζωντανὸ τὸν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου• τὸ Ἑλληνόπουλο δὲν ἔμαθε γράμματα στὸ σχολεῖο, ἀλλὰ διασφάλισε μέσα του τὴν μουσικὴ ἁρμονία τῆς γλώσσης μας κι αὐτὴ μετατρέπεται τώρα στὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἀποδέσμευση τῆς δημιουργικότητός του καὶ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀποδόσεώς του στὰ ὕψη. Αὐτὰ ἔχουν μελετήσει οἱ ξένοι κολοσσοὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ περισσότερο τῆς κινητῆς τηλεφωνίας καὶ πέφτουν σὰν τὶς μύγες πάνω στὸ γάλα• ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ ὅλοι τους μὲ τὰ πανεπιστημιακὴ κέντρα ἐρευνῶν, κάποιων ἡρωικῶν μορφῶν ποὺ δὲν ἐξανδραποδίσθηκαν τὴν τριακονταετία, καὶ τοὺς προσφέρουν δυνατότητες ἄγνωστες προηγουμένως. Μετατρέπονται σὲ καταλύτη γιὰ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀποδόσεως τῶν πανεπιστημιακῶν μας ἱδρυμάτων.
Ἡ δοκιμασία γιὰ τὰ κόμματα εἶναι ἡ δυσκολώτερη• βρίσκονται ἐνώπιον τῆς προκλήσεως γιὰ τὴν προσαρμογή τους στὶς νέες συνθῆκες καὶ δίδουν τὶς δυσκολώτερες ἐξετάσεις τῆς ζωῆς τους• τὰ προβλήματα εἶναι πολλά: Πρῶτον, ἡ χειραφέτηση ἀπ’ τὴν ἀμερικανόδουλη ἰδεολογία -ὅπως ἐκφράσθηκε τὴν τριετία μὲ τὴν ὁμόθυμη σχεδόν, πλὴν Νέας Δημοκρατίας, ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία-, ἀποδεικνύεται δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, διότι εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐσωτερική τους διάρθρωση• δεύτερον, ἡ ἀμερικανοδουλεία ταυτίσθηκε μὲ τὴν κυριαρχία τῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων καὶ τὴν συντήρηση τοῦ ἐξαρτημένου σὲ αὐτὰ κράτους, μὲ τὶς προεκτάσεις του στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς• τρίτον, ὁ ἐμπλουτισμός της μὲ τὴν ἀριστερὴ κοσμοθεωρία ἀποβαίνει σὲ τροχοπέδη τῆς πολιτικῆς ἀπηχήσεώς τους, ὄχι μόνο διότι τοὺς φέρνει στὴν ἀποξένωση ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει κατανοῆσαι τὴν δυναμικὴ ἀλληλεξάρτηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μὲ τὸν ἑλληνικὸ λόγο. Οἱ παροπίδες τους εἶναι πολὺ στενές, ἐνῶ ἡ δυναμικὴ τῶν ἐξελίξεων ἐπιβάλλει τὴν ἐποπτικὴ θεώρηση τῶν γεγονότων• ἀποδεικνύονται περισσότερο δέσμιοι στὴν ὀπτική τους θεώρηση κι ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους τῆς σπηλιᾶς τοῦ Πλάτωνος. Μόνο ὅποιες δυνάμεις ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν ζωογόνο ἀναμόχλευση τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς δγημιουργικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαό• διαφορετικὰ μένουν χαμένοι στὰ περιτρίμματα τους ὡς ἀπόκληροι τῆς ἱστορίας.