Ὥριμος χρόνος προσελκύσεως ἐπενδύσεων

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Κίνα συμπίπτει πλέον μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων στὴ χώρα καὶ τὴν πλήρη ἀντιστροφὴ τοῦ κλίματος διεθνῶς• ἀπὸ παρίας τῆς παγκοσμίου κοινότητος μετετράπη ἡ Ἑλλὰς σὲ μῆλο τῆς ἔριδος τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἀκόμη καὶ οἱ συστηματικοὶ συκοφάντες τῆς χώρας μας ἀλλάζουν στάση κι ἐμφανίζονται θερμοὶ ὑποστηρικτές μας, σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔσουρναν «τὰ ἐξ ἁμάξης» προηγουμένως. Οἱ Κινέζοι εἶναι οἱ πιὸ ἔνθερμοι συμπαραστάτες μας καὶ τὸ ἔδειξαν, ὄχι μόνο μὲ τὶς συμφωνίες μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ τους πρὸ διετίας περίπου, ὅταν τόσες ἐποικοδομητικὲς προτάσεις εἶχε ὑποβάλει, ἀλλὰ τὶς εἶχε ἀγνοήσει προκλητικὰ ὁ ὁμόλογός μας. Ὁ πρωθυπουργὸς βαδίζει προσεκτικὰ καὶ μὲ σχέδιο.