Ἐπιτυχία στὴν οἰκονομία

Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς, μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως πέρυσι τὸν Ἰούνιο, γίνεται τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• ἡ ἀπήχηση εἶναι ἐμφανέστατη στὴν ἀπότομη ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ στὴν ἐκτίναξη τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν. Ἤδη, ἀκόμη καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ σχολιαστὲς ἀναγνωρίζουν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἑλλάδος καὶ συνιστοῦν τὶς ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικοὺς κλάδους μας• τὰ δεδομένα εἶναι γνωστά, ὅταν καὶ ἡ ἀμερικανοκίνητη διαπλοκὴ ἀκόμη τὰ ὑπογραμμίζει πλέον. Ἤδη τὸ Γιούρογκρουπ ἐνέκρινε τὸ πρῶτο δάνειο γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὶς δόσεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ ἀνάκαμψη θὰ ἀποτελέσει τὴν προθάλαμο γιὰ τὴν μείωση τῶν ἐλλειμμάτων καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους• ἡ ἀναφορὰ σὲ μέτρα τὸ 2015-2016 ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἐπιβολῆς τους χωρὶς τὴν δεδομένη ἀνάκαμψη, διότι ἡ ἀνάπτυξη φέρει τὴν αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων.