Πυροβολισμοὶ στὶς Σκουριὲς

Οἱ πυροβολισμοὶ στὶς Σκουριὲς ἐναντίον ἀστυνομικῶν, μὲ φλώμπερ καὶ ὁ τραυματισμὸς ἀρκετῶν ἐξ αὐτῶν, κατὰ τὴν διάρκεια διαδηλώσεως κατὰ τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἑταιρείας χρυσοῦ, δείχνει ὅτι ὑπάρχουν καλὰ ὀργανωμένες δυνάμεις γιὰ τὶς τρομοκρατικὲς αὐτὲς ἐπιθέσεις• οἱ πληροφορίες μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι ἦταν γυναῖκες ἐκεῖνες ποὺ χρησιμοποίησαν τὰ φλώμπερ. Οἱ πολιτικοὶ καθοδηγητὲς εἶναι γνωστοί, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνει δεκτὴ ἡ χρήση ὅπλων ἀπὸ ἁπλοὺς πολῖτες• φαίνεται ὅτι τὸ σχέδιο εἶναι εὐρύτερο, καθὼς συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις τῆς δικαιοσύνης γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ἑταιρείας καὶ τὴν κακοποίηση τῶν φυλάκων. Κάποιοι ἐνοχλοῦνται ἀπ’ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων στὴ χώρα καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἐκδίωξή τους.