Νέα Ὀρλεάνη, 19 τραυματίες

Στὴ Νέα Ὀρλεάνη, κατὰ τὴν παρέλαση τὴν Κυριακὴ πρὸς τιμὴν τῆς ἡμέρας τῆς γυναίκας, τρεῖς ἄγνωστοι πυροβόλησαν καὶ τραυμάτισαν 19 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοὶ παραμένουν γιὰ νοσηλεία στὰ νοσοκομεῖα• οἱ ἄγνωστοι διέφυγαν, ἐνῶ τρία θύματα νοσηλεύονται σὲ σοβαρὴ κατάσταση• τὸ ἐπεισόδιο συγκλόνισε τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ τὸ λόμπυ τῆς ὁπλοφορίας φαίνεται ἀτάραχο στὶς θέσεις του, καθὼς ἐλέγχει πολλοὺς βουλευτὲς καὶ γερουσιαστές. Τὰ ἐπαναλαμβανόμενα περιστατικὰ βίας μὲ ὅπλα, ἀκόμη καὶ μικρῶν παιδιῶν, δὲν ὁδηγοῦν στὸν περιορισμὸ τοῦ δικαιώματος ὁπλοφορίας κατὰ τὸ ἀμερικανικὸ Σύνταγμα, ὁπότε ἡ κοινωνία της παραμένει δέσμια τῆς βίας καὶ τῆς αὐθαιρεσίας• οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ἐπισημαίνουν, ὅτι ὅσο παρατείνεται ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ διατηρεῖται τὸ δικαίωμα τῆς ὁπλοφορίας, τόσο θὰ κλιμακώνεται ἡ βία. Ὑπογραμμίζουν μάλιστα, ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ κοινωνία στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ὁπλοκατοχή. Ὅλες οἱ ἄλλες τὴν ἀπαγόρευαν.