Πειραματόζωα Ἀν. Γερμανίας

Ἡ ἀποκάλυψη γιὰ χρησιμοποίηση πεντήκοντα χιλιάδων πολιτῶν στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, ὡς πειραματόζωα ἀπὸ δυτικὲς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, συγκλονίζει τὴν χώρα καὶ τὴν Εὐρώπη• τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἦταν ἀδίστακτο κι ἔβλεπε τοὺς πολῖτες ὡς ἀντικείμενο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του καὶ γιὰ τίποτε περισσότερο. Ἡ κομμουνιστικὴ νομενκλατούρα, οἱ περίφημοι ἀπαράτσνικοι τῆς σοβιετικῆς ὁρολογίας, καθόριζαν τὰ πάντα κατὰ τὸ συμφέρον τους καὶ γιὰ τὴν διατήρηση τῶν προνομίων τους• πρῶτα στὴν ἱεράρχηση τῶν ἀναγκῶν ἦταν τὰ στελέχη, καὶ φυσικὰ ἐκεῖνα τῆς Στάζι τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, καὶ μετὰ ἂν περίσευε κάτι ὁ ἁπλὸς κόσμος. Ἴδια ἄποψη ἐκφράζει καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν διακηρύσσει ὅτι πρῶτα εἶναι οἱ καθηγητὲς καὶ μετὰ οἱ μαθητές, οἱ γιατροὶ καὶ μετὰ οἱ ἀσθενεῖς, κατὰ τὰ κομμουνιστικὰ πρότυπα.