Βουλγαρία καὶ Πακιστὰν

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Βουλγαρία καὶ στὸ Πακιστὰν εἶχαν διαφορετικὰ ἀποτελέσματα• στὴν γείτονά μας, ὁ Μπόρις Μπορισόφ ἦρθε πρῶτος, μὲ 31,4% τῶν ψήφων, ἔναντι 27,4% τοῦ Σοσιαλιστοῦ ἀντιπάλου του, ἀλλὰ χωρὶς πλειοψηφία καὶ μὲ συμμετοχὴ κάτω τοῦ 50%. Ὁ φιολαμερικανὸς πολιτικὸς δὲν διαθέτει ἀπόλυτη πλειοψηφία, ἀλλὰ οὔτε τὴν καλὴ διάθεση τῶν ἀντιπάλων του γιὰ συνεργασία• θεωρεῖται πολὺ δύσκολος ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως, τουλάχιστον στὸ ἄμεσο μέλλον. Στὸ Πακιστάν, ὁ Ναβὰζ Σαρὶφ ἔρχεται πρῶτος μὲ μεγάλη διαφορὰ καὶ μὲ δεδομένη τὴν πρόθεση τῶν μικρῶν κομμάτων γιὰ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεώς του• ὁ νικητὴς εἶχε ἀνατραπεῖ τὸ 1999 ἀπὸ φιλοαμερικανικὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα κι ἐπιστρέφει στὴν ἐξουσία, μὲ πρόγραμμα τὴν πάταξη τῶν Ταλιμπὰν στὴ χώρα του, γεγονὸς ποὺ φέρει τὴν ἀμερικανικὴ συμπάθεια.