Κίνα, ἱστορικὴ ἀναγνώριση ἀξιοπιστίας

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὴν νέα ἡγεσία της -ὁ δεύτερος Εὐρωπαῖος ἡγέτης μετὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ-, σηματοδοτοῦν τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀξιοπιστίας μας ἀπ’ τὴν διεθνῆ κοινότητα• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Κινέζων γιὰ ἐπενδύσεις εἶναι γνωστὸ πλέον, μὲ τὶς συνεχεῖς προτάσεις τους στὴν κυβέρνηση, ἀφοῦ μᾶς ἔχουν ἐπιλέξει ὡς πύλη εἰσόδου τῶν προϊόντων τους στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ δεύτερη ἐμπορικὴ δύναμη τοῦ κόσμου, μετὰ τὴν Εὐρωζώνη, φέρει πάντα μαζί της πλούσια προῖκα, ὅπου κάνει τὶς ἐπενδύσεις της, ὄχι μόνο στὶς μεγάλες, ἀλλὰ περισσότερο στὶς διακλαδικὲς ἐπιπτώσεις, ὅπως τὸ εἴδαμε στὴν περίπτωση τῆς COSCO• πληθώρα ὁλόκληρη μικρομεσαίων ἐπιχειρηματιῶν καὶ παραγόντων, τοπικῶν καὶ ξένων, συνοδεύουν πάντοτε τὶς μεγάλες ἐπενδύσεις.