Ἐκτόνωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ

Στὴν ἐκτόνωση ὁδηγεῖται τὸ ἐκπαιδευτικό, καθὼς οἱ καθηγητὲς προσανατολίζονται στὴν κανονικὴ παρουσία τους στὶς Πανελλαδικὲς Ἐξετάσεις• ἡ κοινὴ γνώμη ἀποδοκιμάζει πλήρως τὴν στάση τῶν συνδικαλιστῶν, καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν καθηγητῶν τὴν αἰσθάνεται στὴν καημερινότητά τους. Ἡ τήρηση ἀποστάσεως ἀσφαλείας ἀπέναντι στὴν ἀπεργία ἀπ’ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἰδιαιτέρως ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τὶς μέρες μας, ἐνῶ ἔχουν ἐξαφανίσει καὶ τὸν σταλινικὸ βουλευτὴ μὲ τὴν ὁλοκληρωτική του νοοτροπία• τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου ἑστιάζεται πλέον στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, διότι ὅλοι βλέπουν ὅτι κάτι ἄρχισε νὰ κινεῖται στὴν οἰκονομία καὶ πέραν τῶν τουριστικῶν περιοχῶν. Ἄλλωστε εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ σχόλια τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τριετία μᾶς βάφτιζε μὲ ὅλα τὰ κακὰ τοῦ κόσμου, ἐνῶ τώρα, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι στὰ ἴδια ἔντυπα πλέκουν τὸ ἐγκώμιο τῶν Ἑλλήνων. Ἄφεση ἁμαρτιῶν ἐπιζητοῦν ἐσπευσμένως.