Ἀποφασιστικότης Ἀν. Σαμαρᾶ

Τὴν ἀποφασιστικότητά του γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν συντεχνιῶν καὶ τὴν πάταξη τῆς διαφθορᾶς στὴ δημόσια διοίκηση πρόβαλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν ὁμιλία του στὸν ΣΕΒ, ἐνῶ ἐξέφρασε καὶ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά του, ὅτι ἄρχισε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• ἡ ἀναμέτρηση μὲ τὴν ΟΛΜΕ συμπληρώνει τῶν μακρὺ κατάλογο τῶν συγκρούσεών του μὲ τοὺς ἐργατοπατέρες καὶ τοὺς κηφῆνες τοῦ δημοσίου ταμείου. Ἡ στιγμὴ ἦταν ἡ κατάλληλη, διότι ἡ κοινὴ γνώμη βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ δὲν δέχεται τὴν χρησιμοποίηση τῶν παιδιῶν ὡς ὁμήρων γιὰ τὰ «κεκτημένα» τῆς σοσιαλιστικῆς ἐπικυριαρχίας• οἱ κλήσεις ἐπιδόθηκαν κανονικὰ στοὺς καθηγητὲς κι αὐτοὶ ἀπὸ σήμερα προσέρχονται στὰ ἐξεταστικὰ κέντρα γιὰ τὴν ἐπίβλεψη τῶν ἐξετάσεων.