Εὐρωζώνη, ἔγκριση δόσεων

Τὸ Γιούρογκρουπ ἐνέκρινε τὶς δόσεις, τὴν πρώτη γιὰ τὴν Κύπρο, καὶ τὶς δύο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς διαπίστωσε ὅτι σημειώθηκε σημαντικὴ πρόοδος στὴν τακτοποίηση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν μας• ἡ ἀπόφαση ἔχει καὶ συμβολικὴ σημασία, διότι χαράσσει τὴν καμπὴ πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μετὰ ἀπὸ τετραετῆ βαθύτατη ὕφεση, ἡ ὁποία ἔφθασε στὸ ἕνα τέταρτο περίπου τοῦ ἐθνικοῦ μας εἰσοδήματος. Μὲ ἄλλα λόγια, κατὰ μέσο ὅρο οἱ Ἕλληνες ἔχουν κατὰ 25% λιγώτερο εἰσόδημα ἀπὸ ὅσο εἶχαν τὸ 2009 ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ, ἂν καὶ στὰ ὑψηλότερα εἰσοδήματα ἡ μείωση φθάνει καὶ στὸ 80%• ἡ ἀνάκαμψη φέρει τρία πράγματα, μείωση τῆς ἀνεργίας, αὔξηση δημοσίων ἐσόδων καὶ σταδιακὴ ἀποκατάσταση περικοπῶν.