Ρουαγιάλ, «χαμένος χρόνος»

Ὡς «χαμένο χρόνο», γιὰ τὴν Γαλλία, χαρακτήρισε τοὺς δώδεκα μῆνες τῆς προεδρίας τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἡ Σιγκολὲν Ρουαγιάλ, σὲ μία δήλωση ποὺ ἔκανε ἐντύπωση γιὰ τὴν κακία της, ἐνῶ καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ζήτησε τὴν ἀναδιοργάωση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν• ἡ πρώην ἐρωμένη τοῦ προέδρου καὶ πατέρα τῶν παιδιῶν της, ἐκτόξευσε ὅλο τὸ δηλητήριό της ἐναντίον του, διότι ἡ σημερινὴ ἐρωμένη του τῆς στέρησε τὴν βουλευτικὴ ἐκλογή, μὲ μία πικρόχολη δήλωση τὶς παραμονὲς τῆς ψηφοφορίας. Πέραν τῆς προσωπικῆς διαστάσεως ἡ πολιτικὴ ἀπήχηση τῶν δύο δηλώσεων τῆς ὑποψηφίου γιὰ τὴν προεδρία τὸ 2007 καὶ τοῦ Λωρὰν Φαμποὺς μετρᾶνε περισσότερο, διότι χαρακτηρίζονται ὡς πάρθιο βέλος κατὰ τοῦ προέδρου, στὶς δυσκολώτερες μέρες τῆς ἐξουσίας του• ἡ δημοτικότης του εἶναι στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ Γάλλο πρόεδρο, ἐνῶ ὅλοι τὸν πιέζουν γιὰ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως, ὥστε νὰ δώσει νέα πνοὴ στὴν κυβέρνησή του.