Διευκόλυνση γιὰ τὴν Κύπρο

Ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως τῶν τριῶν δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ στὴν Κύπρο ἀποτελεῖ σημαντικὴ διευκόλυνση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σοβαρῶν προβλημάτων τῆς μεγαλονήσου• ἡ κυβέρνηση ἔχει τὴν ἄνεση πλέον ἐξοφλήσεως τῶν τρεχουσῶν ὑποχρεώσεών της, ἀλλὰ καὶ χαλαρώσεως τῶν αὐστηρῶν πιστωτικῶν μέτρων, μαζὶ μὲ τὴν διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά. Αἰσιόδοξα μηνύματα εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος ἀπ’ τοὺς παραδοσιακοὺς πελάτες, ἀλλὰ καὶ ἡ προσέλκυση νέων• ἐνθαρρυντικὸ γεγονὸς εἶναι ἐπίσης ἡ ἀπόφαση τῆς Russian Commercial Bank, ὅπως παραμείνει στὴν Κύπρο καὶ ἐπεκτείνει τὶς ἐργασίες της. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται ὡς ἐνδεικτικὴ τῆς ρωσικῆς στάσεως, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ ἡ τελικὴ συμφωνία γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ ρωσικοῦ δανείου ὕψους δυόμισυ δις εὐρώ• ἡ Μόσχα ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ λογικὲς παραχωρήσεις.