Συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα

Οἱ συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα θεωροῦνται καθοριστικές, γιὰ οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικοὺς λόγους• στὰ οἰκονομικά, ἡ συμφωνία γιὰ κινεζικὲς ἐπενδύσεις καὶ ἑλληνικὲς ἐξαγωγὲς ἔχει σχεδὸν γίνει, διότι εἶναι δεδομένη ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἑλλάδος ὡς ἐμπορικῆς πύλης τῆς μεγάλης χώρας πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Μεσόγειο• στὰ πολιτικά, ἀποκαθιστᾶ ἡ χώρα μας τὶς στρατηγικὲς σχέσεις μὲ τὸ Πεκίνο, μὲ ἄμεση τὴν ἀντανάκλαση στὴν Εὐρώπη καὶ στοὺς Ἀναδυομένους. Οἱ συνομιλίες γιὰ τὰ διεθνῆ προβλήματα θὰ ἀπασχολήσουν τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι εἶναι ζωτικῆς σημασίας ἡ παρουσία τῶν Κινέζων στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἐνεργὸς ἡ συμμετοχή τους πλέον. Φυσικά, μετράει πολὺ ἡ ἑλληνικὴ ναυτιλία καὶ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, ὁ ἄλλος μεγάλος πολιτισμός. Αὐτὸ σημαίνει ἡ ὀνομασία μας Σί Λά.