Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἄρχισε πλέον κι αὐτὸ φαίνεται στὴν ἀγορά, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ζητήσεως ἀπ’ τὶς τουριστικὲς περιοχὲς ἀρχικά, ἐνῶ στὸ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο ἀντανακλᾶται ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων• τὰ ἐγκώμια τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων πολλαπλασιάζονται, γιὰ ἰδιοτελεῖς λόγους, διότι ἐπιθυμοῦν καταδεῖξαι στοὺς Ἕλληνες ὅτι συμπαρίστανται στὴν ἀνάκαμψη, ἀλλὰ καὶ τὰ προβάλλουν ὡς ἔμπρακη μεταμέλεια γιὰ τὴν καταστροφολογία τῆς τετραετίας. Ἤδη τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας συνεχίζουν τὴν πτωτικὴ πορεία, ἐνῶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις ἐπιταχύνονται• ἡ ἀναστροφὴ τοῦ κλίματος φαίνεται πολὺ δύσκολη, ἂν ὄχι μᾶλλον ἀδύνατη, διότι, «ἔχει μπεῖ τὸ νερὸ στ’ αὐλάκι». Ἀκόμη καὶ οἱ ἐπαγγελματίες ὑπονομευτὲς τῆς οἰκονομίας στὸν τύπο καὶ στὰ χρηματιστηριακὰ ἀποδέχονται τὴν ἀλλαγὴ τῆς πορείας καὶ μάλιστα ὑπερακοντίζουν σὲ εὐμενῆ σχόλια• εἶναι χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις δουλικῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ θεωροῦνται ὡς βαρόμετρο, διότι οἱ ἐν Ἑσπερίᾳ δεσπότες τους τοὺς χρησιμοποιοῦν στὸν νέο τους ρόλο.