Σκάνδαλα μετὰ κομματικῶν

Οἱ ἀνακρίσεις στὴν Προανακριτικὴ ἀποκαλύπτουν τὸ ὄργιο τῆς παρανομίας στὴν τριετία, ὅταν ὁ περιώνυμος Εἰσαγγελεὺς ὁμολογεῖ τὴν ἐκτύπωση καὶ τρίτου ἀντιγράφου, ἐνῶ στὴν πρώτη του κατάθεση ἔλεγε ἄλλα• ἡ ὑστερικὴ ἐπανῆλθε δριμύτατη, διότι γνωρίζει ὅτι πολλὰ κυοφοροῦνται γιὰ συμμετοχὴ στὰ σκάνδαλα, τὰ διερευνώμενα καὶ τὰ δικαζόμενα, μὲ τὶς προεκτάσεις τους στὸν μηχανισμὸ τοῦ νῦν καὶ ἀπωτέρου ΣΥΡΙΖΑ. Τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἀντιδρᾶ πλέον δυναμικὰ στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις καὶ ἐπιδιώκει τὸν ἔλεγχό τους, ἐναντίον τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας• ἔτσι ἐγγράφονται μέλη γιὰ μιὰ μέρα, ψηφίζουν, ὅπως ψηφίζουν, καὶ μετὰ ἐπιστρέφουν στὰ ἴδια. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, φοβοῦνται τὶς ἀποκαλύψεις ἀπ’ τὰ σκάνδαλα, ὅπως τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ΔΕΗ, κι ἐπιδιώκουν τὴν «ἀπόκτηση» λαϊκῆς βάσεως γιὰ τὴν σωτηρία τους• ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν τους ἐπιδιώξεων, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σὲ πεδίο μάχης καὶ μάλιστα σὲ προσυνεδριακὴ περίοδο… Πολλὰ θὰ δοῦμε ἀκόμη.