Παπανδρέου σὲ Εὐρωπαίους

Ἡ ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, ἀπ’ τὸν τότε πρωθυπουργό μας στὸ πρῶτο Εὐρωσυμβούλιό του τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009, γίνεται γνωστή• ὁ Γεώργιος Παπανδρέου τοὺς εἶπε ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὅλοι εἶναι διεφθαρμένοι –κάτι ποὺ ἐπανέλαβε καὶ σὲ συνέντευξή του, ἕνα μῆνα μετὰ- κι ὅτι ὅλα τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν οἰκονομία ἦταν ψεύτικα. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ ἡ ἐκτόξευση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος στὸ 15%, σὲ συνεργασία μὲ τὸν διευθυντὴ τῆς Εὐρωστατιστικῆς• οἱ Εὐρωπαῖοι ἄκουσαν ἔκπληκτοι τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν καὶ τίποτε ἄλλο, διότι δὲν τοὺς ἐπέτρεπαν οἱ κοινοτικοὶ κανονισμοὶ νὰ παρέμβουν στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἑνὸς ἑταίρου. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γνωστά…