Διευκρινίσεις Ἐπιτρόπου

Οἱ διευκρινίσεις τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ ἢ μὴ προσθέτων μέτρων τὸ 2015-2016, ἦταν ἀποστομωτικὴ γιὰ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὰ φερέφωνα κομματίδια της• ὁ Ὄλι Ρὲν ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἔχει δευτερεύουσα σημασία, διότι τὰ κονδύλια αὐτὰ θὰ καλυφθοῦν ἀπ’ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἑπομένως τὸ κρίσιμο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀνάκαμψη καὶ τὸ ἐὰν αὐτὴ εἶναι δυνατὴ ἢ ὄχι• ἡ ἀναφορὰ εἶναι συμβολική, διότι οἱ προβλέψεις γίνονται μὲ τὴν σημερινὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας καὶ μόνο. Οἱ καταστροφολόγοι τῆς τριετίας πίστεψαν ὅτι βρῆκαν ἀντικείμενο κι ἄρχισαν τὸ τροπάριό τους. Ἡ ἐπανεκκίνηση ὅμως τῆς οἰκονομίας ἄρχισε ἤδη καὶ τὸ ζητούμενο ἡ ἐπιτάχυνσή της. Τὰ ἄλλα περιττεύουν.