Γαλλία, πρὸς ἀνασχηματισμὸ

Οἱ πιέσεις πρὸς τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ ἀνασχηματισμὸ ἐντείνονται μέσα στὸ κόμμα του, μὲ πρῶτο τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν• στόχος εἶναι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομίας καὶ οἱ ὑπουργοί του, Πιὲρ Μοσκοβισί, Οἰκονομικῶν καὶ Ἀρνὼ Μοντεμπούργκ, Προγραμματισμοῦ. Ἡ δημοσίευση τῶν στατιστικῶν ὅτι τὸ πρῶτο τρίμηρο ἡ Γαλλία ἔχει εἰσέλθει σὲ ὕφεση 0,2% ἐνισχύουν τὶς ἐπικρίσεις κατὰ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τὸ πρῶτο ἔτος τῆς σοσιαλιστικῆς διακυβερνήσεως• ὁ πρόεδρος φαίνεται ὅτι κάτι ἔχει ἀποφασίσει, διαφορετικὰ ἐπιδεινώνει τὴν πολιτική του ἀπήχηση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, χωρὶς τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας, ἡ ὁποία πάντοτε γίνεται μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῶν προσώπων• ἤδη στὴν Εὐρωζώνη γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν Γερμανία πρῶτα καὶ τὴν Ἐπιτροπὴ στὴ συνέχεια. Πάντως ὁ Γάλλος πρόεδρος παραβρέθηκε στὴ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὑποσχέθηκε τὴν λήψη δραστικῶν μέτρων.