Συρία, πράξη ἀνθρωποφαγίας

Στὴν ἐπίδειξη πράξεως ἀνθρωποφαγίας, μὲ τὴν ἀπόσπαση τῆς καρδίας Σύριου στρατιώτου, προέβη ἀρχηγὸς ἀνταρτικῆς ὁμάδος στὴ Συρία• τὸ βίντεο ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου καὶ μετὰ οἱ ἡγέτες τῆς ἀντιστάσεως δήλωσαν ὅτι θὰ τιμωρηθεῖ ὁ ἔνοχος. Πάντως δείχνει τὶς ἀκρότητες στὸν διετῆ πόλεμο καὶ τὴν νοοτροπία τῶν ἀντιπάλων• στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο, προετοιμάζεται διεθνὴς διάσκεψη στὴν Γενεύη, μετὰ τὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων Ρωσίας καὶ Ἀμερικῆς, ἐνῶ ἡ κατακραυγὴ τῆς διεθνοῦς κοινότητος στρέφεται τώρα περισσότερο κατὰ τῶν ἀνταρτῶν. Οἱ πληροφορίες ὅτι χρηματοδοτοῦνται ἀπ’ τὰ καρτὲλ τῶν ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστὰν ἐπιβεβαιώνονται, ὁπότε βρίσκονται σὲ δύσκολη θέση οἱ χῶρες, ὅπως ἡ Τουρκία ποὺ τοὺς ὑποστήριξε στὴν ἀρχή• οἱ συγκρούσεις τῶν φυλῶν τῆς χώρας καθορίζουν τὴν τύχη τοῦ πολέμου πλέον στὴν πραγματικότητα.