Μόσχα, κατάσκοπος Ἀμερικῆς

Οἱ Ρῶσοι συνέλαβαν ἕναν Ἀμερικανὸ διπλωμάτη, καθὼς προσπαθοῦσε νὰ δελεάσει στὴν κατασκοπία Ρώσο ἀξιωματικὸ καὶ τὸν ἀπέλασαν ἀμέσως ἀπ’ τὴν χώρα• ὁ διπλωμάτης ἦταν γραμματέας τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας καὶ εἶχε διπλωματικὸ ἄσυλο, ὁπότε, μετὰ τὴν ἀνάκρισή του, τὸν παρέδωσαν στὴν πρεσβεία καὶ τὴν ἑπομένη ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀμερική. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀπέφυγε τὸν σχολιασμὸ τοῦ γεγονότος, ἐνῶ ὁ πρεσβευτὴς μετέβη στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν ὁμαλὴ διευθέτηση τοῦ θέματος• οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν θέλουν μὲ κανένα τρόπο τὴν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων, ὅταν μάλιστα ἔχει σημειωθεῖ σημαντικὴ προσέγγιση στὴν ἀντιμετώπιση πολλῶν διεθνῶν προβλημάτων, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Συρίας. Τὸ Κρεμλίνο, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἀποφεύγει τὴν «ἀξιοποίηση» τοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ τηρεῖ σκληρὴ στάση, μὲ τὴν ἄμεση ἀπέλαση, ὡς σαφέστατη προειδοποίηση.