Κίνα, σημαντικὲς συμφωνίες

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ τὸν Λὶ Κιγιανγκ ἀπέδωσαν ἀμέσως σημαντικὰ ἀποτελέσματα• συμφωνίες ὑπεγράφησαν γιὰ συνεργασία τῆς Κινεζικῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων μὲ τὸ ΤΑΙΠΕΔ καὶ τὴν Invest in Greece, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τὴν διενέργεια ἐπενδύσεων, καθὼς οἱ Κινέζοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς λιμένας, τὰ ἀεροδρόμια καὶ τοὺς σιδηροδρόμους. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ συμφωνίες μὲ Hwavei καὶ τὴν ZTE, ψηφιακῆς τεχνολογίας, γιὰ ἐγκατάστασή τους στὴν Ἑλλάδα καὶ συνεργασία μὲ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα• στὴν πράξη μετατρέπεται ἡ χώρα μας σὲ πόλο ἕλξεως τῆς προηγμένης τεχνολογίας, μὲ ἄμεσες καὶ πολλαπλὲς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ ναυτιλία ἦταν κύριο θέμα ἐπίσης, λόγῳ τῶν παραγγελιῶν τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν στὰ κινεζικὰ ναυπηγεία, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο ἀποβλέπει στὸν διπλασιασμὸ τῶν οἰκονομικῶν μας συναλλαγῶν σὲ δύο χρόνια• τὰ ἀγροτικά μας προϊόντα εἶναι περιζήτητα, ὅπως οἱ Κινέζοι τουρίστες.