Χρηματιστήριο, ἐπενδύσεις

Ἡ εἰσροὴ τῶν ξένων ἐπενδύσεων στὴ χώρα πολλαπλασιάζεται, ὄχι μόνο γιὰ τὰ μεγάλα προγράμματα τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἀλλὰ καὶ σὲ τρέχουσες δραστηριότητες• τὸ Χρηματιστήριο συνεχίζει τὴν ἀνοδική του πορεία καὶ αὔξηση τῶν συναλλαγῶν του, στὸ πενταπλάσιο τῶν πρὸ ὀλίγων ἑβδομάδων, ἐνῶ οἱ τράπεζες κερδίζουν τὸ ἐνδιαφέρον. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίησή τους ὁλοκληρώνεται, ὁπότε ἀρχίζει καὶ ἡ διοχέτευση μαζικὰ ρευστότητος στὴν ἀγορά, μετὰ ἀπὸ τριετῆ παντελῆ ἀποστέρησή της• ἡ διαφορὰ εἶναι αἰσθητὴ καθημερινά, καὶ χωρὶς τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα. Ἡ ὑποχώρηση τοῦ πληθωρισμοῦ στὸ ἀρνητικὸ 0.6% θεωρεῖται ὡς ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς καλῆς πορείας ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση, ὅπως καὶ ἡ διενέργεια τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων, ὡς ἐξουδετέρωση τῶν τελευταίων συντεχνιακῶν ἐμποδίων. Γίνεται πλέον ἡ Ἑλλὰς πρότυπο σὲ σύντομο χρόνο, διότι οὐδεὶς δύναται προβλέψαι τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τῶν τελευταίων ἐξελίξεων, περισσότερο στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.