Ἀπόπειρα δολοφονίας Ρώσου

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ ἕνδεκα ἐτῶν Ρώσου, ἀπὸ ἕναν Ὁλλανδὸ στὴν Χερσόνησο τοῦ Ἡρακλείου εἶναι πρωτοφανὲς γεγονὸς γιὰ τὴν χώρα μας• ὁ μικρὸς ἀπομακρύνθηκε προθχὲς τὸ βράδυ ἀπ’ τὴν μητέρα του κι αὐτὴ τὸν ἔψαχνε, ἀλλὰ στὸ τέλος τὸν βρῆκε αἱμόφυρτο σὲ μπάζα, ἀπέναντι ἀπ’ τὸ ξενοδοχεῖο. Ἔφερε δεκαεπτὰ μαχαιρίες στὴν πλάτη καὶ στὰ πόδια, κι ἀμέσως μεταφέρθηκε στὸ νοσοκομεῖο, ἀλλὰ μετὰ στὴν Ἀθήνα, ὅπου ὑποβλήθηκε σὲ ἐγχείρηση καὶ μᾶλλον σώθηκε ἡ ζωή του• δράστης εἶναι ὁ ἀνιματὲρ τοῦ ξενοδοχείου, ὁ ὁποῖος εἶχε κλέψει τὸν ὑπολογιστὴ καὶ τὸ κινητὸ τοῦ μικροῦ. Οἱ ξενοδόχοι τῆς Κρήτης ἀνέλαβαν τὰ ἔξοδα τῆς παραμονῆς καὶ τῆς νοσηλείας τῆς οἰκογενείας τοῦ μικροῦ.