Ὁλλάντ, γιὰ μεταρρυθμίσεις

Ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑποσχέθηκε στὴν Ἐπιτροπή, στὴ συνεδρίαση τῆς ὁποίας συμμετεῖχε, ὁ δεύτερος μετὰ τὸν Μιττερὰν τὸ 1988, ὅτι θὰ προωθήσει ἐπειγόντως τὶς μεταρρυθμίσεις στὴν χώρα του• ἡ Γαλλία βρίσκεται σὲ ὕφεση τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἐνῶ αὐξάνονται οἱ πιέσεις γιὰ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως. Ὁ Φρασουὰ Ὁλλὰντ ἐπέστρεψε στὸ Παρίσι, ὅπου δεσμεύθηκε ὅτι ἀλλάζει πλέο ριζικὰ τὴν πολιτική του• ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη νέα πνοὴ στὴν κυβέρνηση καὶ στὸν γαλλικὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀνάκοπὴ τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ γαλλικὴ βιομηχαία, μὲ τὴν ἐξαίρεση μερικῶν κλάδων της, Airbus, Alsthom, δὲν εἶαι ἀνταγωνιστική, κυρίως ἀπέναντι στὶς ἄλλες βιομηχανικὲς χῶρες, διότι μὲ τὴν γερμανικὴ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ συμπληρωματική• ἡ ἐξυγίανσή της προϋποθέτει τὴν σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὰ συνδικάτα καὶ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα τῶν σοσιαλιστῶν στελεχῶν. Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναχικὸς καὶ πολὺ δύσκολος δρόμος πλέον.