Ὀμπάμα πρὸς Ναβὰζ Σαρὶφ

Τὰ συγχαρητήριά του, γιὰ τὴν νίκη του στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ Πακιστάν, ἔδωσε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας Ναβὰζ Σαρίφ, ἐνῶ τὸν κάλεσε γιὰ ἐπίσκεψη στὴν Οὐάσιγκτον• ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος στηρίζει τὸν πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ὡς πρῶτο μέλημά του ἔχει τὴν πάταξη τῶν Ταλιμπὰν μέσα τὴν χώρα του. Ἡ ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ἀλλάζει στὴν περιοχή, μετὰ τὴν ἀπόφαση γιὰ σταδιακὴ ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων της ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὴν ἀνάπτυξη στρατηγικῶν συμμαχιῶν μὲ τὶς γειτονικὲς χῶρες• ἡ σύγκρουση προβλέπεται δύσκολη γιὰ τὸν νέο πρωθυπουργό, τὸν ὁποῖο εἶχαν ἀνατρέψει οἱ Ἀμερικανοὶ τὸ 1999 μὲ στρατιωτικὸ πραξικόπημα. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ἔχουν ἰσχυρὲς βάσεις στοὺς τεράστιους ὀρεινοὺς ὄγκους τῶν συνόρων τῶν δύο χωρῶν καὶ κάποιες διακλαδώσεις τους διαθέτουν πολλαπλὲς προσβάσεις στὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστάν, ὁπότε ἔχουν καὶ ἐπαρκεῖς πόρους. Πολλὰ θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὶς γειτονικὲς χῶρες.