ΔΝΤ, ἔγκριση δόσεως Κύπρου

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐνέκρινε τὴν δόση, 86 ἑκατομμυρίων εὐρώ, γιὰ τὴν Κύπρο, μὲ ἀρκετὲς ἀντιρρήσεις, κυρίως ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες• ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἦταν αὐστηρὴ στὴν εἰσήγησή της, ὡς πρὸς τὴν τήρηση τῶν ὅρων, μὲ σκοπὸ περισσότερο ἄρειν τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπικριτῶν. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἔχουν δίκαιο στὴν κριτική τους, διότι ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος εἶχαν προνομιακὴ μεταχείριση, χωρὶς τὴν ἀνταπόκριση τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων στὶς ὑποχρεώσεις τους• εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009, γιὰ τοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ «Πεντελικοῦ» τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας μὲ τοὺς κερδοσκόπους. Τώρα τὰ ἀποκαλύπτουν καὶ τὰ ἀτλαντικὰ ἔντυπα, τὰ ὁποῖα πρωτοστατοῦσαν στὴν δυσφήμισή μας. Ἐπιχειροῦν ἀλλάξαι τὶς κακὲς ἐντυπώσεις ἀπέναντί μας.