Διαδηλώσεις Παλαιστινίων

Στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ στὶς πόλεις τῆς Δυτικῆς ὄχθης ἔγιναν μαζικὲς διαδηλώσεις, καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν διωχθέντων Ἀράβων στὶς ἑστίες τους, στὴν ἐπέτειο τῆς διακηρύξεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ• ἡ Ἀστυνομία τήρησε σχετικὰ ἀνεκτικὴ στάση κι ἀπέφυγε τὶς βιαιότητες προηγουμένων περιπτώσεων, ἴσως διότι πρὶν λίγες μέρες ἔγιναν μαζικὲς ἐπίσης διαδηλώσεις κατὰ τῶν οἰκονομικῶν μέτρων μεγάλων περικοπῶν. Ἡ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει δυσεπίλυτα προβλήματα, καθὼς βρίσκεται ἐνώπιον σοβαρῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐνῶ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴ Συρία τὴν ὑποχρεώει παραμένειν σὲ κατάσταση ηὐξημένης ἐπιφυλακῆς• ἐπὶ πλέον ξέσπασε σκάνδαλο, διότι ὁ πρωθυπουργὸς χρησιμοποιοῦσε εἰδικὸ κρεβάτι στὶς ἀεροπορικὲς μετακινήσεις του, ἐνῶ ἐπιβάλλει αὐστηρὴ λιτότητα στὸν λαό του. Ἡ ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη ἦταν, γιὰ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, πολὺ ἄσχημη.