ΣΥΡΙΖΑ, ἐκρηκτικῆς μορφῆς διαφωνίες

Οἱ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προσέλαβαν ἐκρηκτικὲς διαστάσεις, μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ πρόεδρου του γιὰ αὐτοδιάλυση τῶν συνιστουσῶν καὶ τὴν μετατροπή του σὲ ἑνιαῖο κόμμα• ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ἀντέδρασε ὀξύτατα καὶ τὴν χαρακτήρισε σιωπητήριο, ἐνῶ καὶ ὁ Μανώλης Γλέζος ζήτησε τὴν ἀνάκλησή της, λέγοντας ὅτι πρόκειται γιὰ ἄνωθεν ἐντολή. Ἡ διάσπαση μᾶλλον ἀποφεύγεται πρὸς τὸ παρόν, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀνέκρουσε πρύμναν καὶ ζήτησε νὰ συζητηθοῦν τὰ προβλήματα στὸ συνέδριο, ἀλλὰ μὲ πρόβλεψη 4000 περίπου συνέδρων, ὅπου ἐλπίζει ὅτι θὰ διαθέτει τὴν πλειοψηφία• δηλαδή, οἱ διαφωνίες μεταφέρονται στὴν βάση τοῦ κόμματος μὲ ἀνοικτὲς τὶς συγκρούσεις μεταξύ τους. Οἱ διαφωνίες ἀποδεικνύονται βαθύτατες καὶ δὲν λύονται μὲ συνέδρια καὶ ψηφοφορίες• δείχνουν ὅτι πρόκειται γιὰ δύο ἐντελῶς διαφορετικοὺς κόσμους.