Ἀναγνώριση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα χαιρετίσθηκε ἀπ’ τὸν δυτικὸ τύπο, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας μας στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιτυχίας του στὸ ἐσωτερικό, γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση• τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀπτὰ καὶ πολλά. Ἡ στάση του στὸ Ἀζερμπαϊτζὰν μᾶλλον φέρει καὶ τὴν προώθηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ΤΑΡ. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι ἡ μεγάλη δύναμη ἐπιλέγει τὴν Ἑλλάδα ὡς πύλη της εἰσόδου στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, αὐτὸ μετράει ἀρκετὰ στὶς διεθνεῖς σχέσεις• ἤδη τὸ Πεκῖνο διατηρεῖ μονίμως σχεδὸν στὴ Μεσόγειο ἕναν μικρὸ στόλο, ὡς ἔνδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιὰ τὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ ἔχει γνώμη γιὰ τὰ προβλήματά της, ὡς μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῶν Ἀναδυομένων. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὴν δυναμικὴ παρέμβασή τους στὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις.