Ὀμπάμα, πολλὲς δυσκολίες

Οἱ δυσκολίες πολλαπλασιάζονται γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τοῦ ἀμερικανικοῦ ΣΔΟΕ, IRS, γιὰ ἐλέγχους σὲ πολιτικὲς ὀργανώσεις, ὅπως τὸ Tea Party τὸ 2010• ὁ παραιτηθεὶς ἀρνεῖται τὴν ἐνοχή του, ἀλλὰ τὸ FBI διενεργεῖ ἔρευνα εἰς βάρος του. Ταυτοχρόνως τὸν κατηγοροῦν γιατὶ δὲν ἔκλεισε ἀκόμη τὸ Γκουαντανάμο, δὲν ἐπέτυχε τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς, ἐπιτρέπει τὴν παραβίαση τῶν διεθνῶν συνθηκῶν μὲ τὶς πτήσεις μὴ ἐπανδρωμένων ἀεροσκαφῶν καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων δημοσιογράφων. Ὁ πρόεδρος βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, στὴν ἀρχὴ τῆς δεύτερης θητείας του, ἐνῶ δὲν ἔχει ἐξαγγείλει ἀκόμη τὸ οἰκονομικό του πρόγραμμα καὶ ἡ διαχείριση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐπαρκεῖ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο• πολλοὶ ὁμιλοῦν γιὰ Ὀμπαμαγκαίητ, κατὰ τὸ Γουωτεργκαίητ τοῦ Νίξον πρὸ τεσσαρακονταετίας. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα ἔχουν προκαλέσει μὲ ἐμφανῆ τρόπο τὴν ἀποδυνάμωση καὶ τῆς διεθνοῦς θέσεως τῆς χώρας.