Διεθνεῖς σχέσεις Πεκίνου

Στὴν προώθηση τῶν διεθνῶν σχέσεων τῆς Κίνας ἀποβλέπει ἡ περιοδεία τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὶς Ἰνδίες, Πακιστάν, Ἑλβετία καὶ Γερμανία• ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ ἐπιχειρεῖ τὴν διεύρυνση τῶν διμερῶν σχέσεων μὲ τὶς τέσσερες χῶρες, μὲ πρώτη τὶς Ἰνδίες, ὅπου εἶχε χθὲς συνάντηση μὲ τὸν Μανμουνὰχ Σίνγκ, γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν ἀνταλλαγῶν, στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, καὶ τὴν διασφάλιση τῆς εἰρήνης στὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία. Ἤδη στὰ πλαίσια τῶν Ἀναδυομένων ἔχουν ἀποκλείσει τὸ δολλάριο, ἐνῶ θὰ συζητήσουν καὶ τὸ θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος• ἡ κατάσταση στὸ Μπαγκλαντὲς καὶ στὴν Βιρμανία εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη, ἐνῶ ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς θὰ μεταφέρει μηνύματα τῆς Ἰνδίας στὸ Πακιστάν. Ἄλλωστε οἱ σχέσεις Κίνας καὶ Πακιστὰν ἦταν πάντοτε φιλικὲς καὶ ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ εἶναι ὁ πρῶτος ξένος ἡγέτης ποὺ ἐπισκέπεται τὸν νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό• ἡ χορήγηση οἰκονομικὴς βοηθείας εἶναι τὸ πρῶτο θέμα.