Ἐπίσκεψη Κίνας, πολιτικὲς προεκτάσεις

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα φέρει στὴν Ἑλλάδα μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ βαθιές ἀνακατατάξεις στὴν πολιτική μας δυναμική, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ ἐπισκέψεις στὴ Ρωσία καὶ ἄλλες χῶρες• ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει ὁριστικὰ πλέον μὲ τὴν πεποίθηση, ὅτι ὁδεύουμε πρὸς ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἐμφανεῖς πλέον τὶς ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεώς της. Στὴν πολιτικὴ σκηνὴ ἡ διάσταση μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως γίνεται χάος ἀπροσπέλαστο, καθὼς ἡ δεύτερη παραμένει προσηλωμένη στὴν περίοδο τῆς καθοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας καὶ ἀρνεῖται καταγράψαι τὴν ἀνάσχεση τὴς πτώσεως καὶ τὴν πίστη τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου ὅτι ἔχουμε εἰσέλθει σὲ ἀνοδικὴ φάση• αὐτὸ μετράει περισσότερο στὴν καθημερινότητά μας, ὅταν ὅλοι ἄρχισαν νὰ τρέχουν γιὰ ἐπαφὲς καὶ δουλειὲς μεταξύ τους καὶ μὲ τοὺς ξένους. Οἱ ζωντανοὶ κύκλοι τῆς ἀγορᾶς ζοῦν τὸν ἀναδύοντα δυναμισμό της, ὅπως καταγράφεται ἐμπράκτως ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ τὰ μεγάλα ἔργα, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὸ Χρηματιστήριο καὶ τὶς ξένες ἐπενδύσεις, στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία πρωτίστως• σὲ δύο ἀσύμβατες πορεῖες βαδίζουν τὰ πολιτικά μας σχήματα. Στὴν ἐνωμάτωσή της μὲ τὶς ἀναδυόμενες δυνάμεις τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἡ κυβέρνηση, καὶ στὶς συντεχνίες, μὲ τὶς τροχοπέδες τους γιὰ κάθε ἀλλαγή, τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα.
Ἡ αἴσθηση τοῦ κόσμου εἶναι ὅτι ἔχουμε περάσει τὸν κάβο τῆς κρίσεως καὶ βαδίζουμε πρὸς τὴν ἔξοδο• ἡ Κίνα προφέρει τὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, διότι ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι εἶναι μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη, ἡ δεύτερη ἐμπορικὴ παγκοσμίως μετὰ τὴν Εὐρωζώνη, καὶ ὅτι, τουλάχιστον μὲ τὴν COSCO, ἔχει ἀποδείξει τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της, ἐνῶ ὅσες ἐπιχειρήσεις ἔχουν ἀνοίξει δουλειὲς μὲ τὴν μακρυνὴ χώρα εἶναι παραπάνω ἀπὸ εὐχαριστημένες. Στόμα στόμα κυκλοφοροῦν περισσότερο οἱ πληροφορίες αὐτές, ἂν καὶ ἄρχισε ἀναγνωρίζειν καὶ ἡ διαπλοκὴ τὶς ἐξελίξεις καὶ προβάλλειν αὐτὲς ἔστω καὶ διστακτικά• τὴν ἔμπνευση τοῦ θάρρους γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν νέων εὐκαιριῶν μεταφέρουν οἱ Κινέζοι κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. Ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς, κι ἕνα μέρος μόνο τῶν συμφωνιῶν νὰ πραγματοποιηθεῖ -ἂν καὶ μᾶλλον θὰ γίνουν πολὺ περισσότερες, διότι κι ἄλλες κινεζικὲς ἐπιχειρήσεις θὰ ἀναζητήσουν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα-, εἶναι πολὺ μεγάλη βοήθεια γιὰ μᾶς• τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τὸ προσφέρουν οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν. Ἡ Huawei εἶναι μία ἀπ’ τὶς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας τῆς μεγάλης χώρας καὶ ἡ ZTE εἶναι ὁ ΟΤΕ τῆς Κίνας, μὲ συνδέσεις σταθερῆς καὶ ἀσυρμάτου τηλεφωνίας, μὲ ὀπτικὲς ἴνες ἀπ’ τὶς πρῶτες στὸν κόσμο, καὶ κινητῆς, μὲ θυγατρικὲς σὲ 140 χῶρες. Μόνο οἱ ἀριθμοὶ σὲ ἀφήνουν ἄναυδο.
Οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν ἀκολουθοῦν τὶς ἄλλες μεγάλες διεθνῶς, NOKIA, SAMSUNG, LENOVO, HEWLETT PACKARD, οἱ ὁποῖες τρέχουν στὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἐρευνητικοῦ μας προσωπικοῦ• ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους πλέον ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα εἶναι οἱ καλύτεροι ἐρευνητὲς στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ πρωτοπόροι στὸ λογισμικὸ κινητῆς τηλεφωνίας. Στὶς πέντε πρῶτες ἑταιρεῖες λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας οἱ τρεῖς ἦταν ἑλληνικὲς πρὸ ἔτους καὶ σήμερα εἶναι περισσότερες• οἱ Κινέζοι γνωρίζουν πλέον ἄριστα ὅτι τὸ κέντρο τῆς προηγμένης τεχνολογίας βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα καὶ τρέχουν γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του, ὅπως κάνουν κι οἱ ἄλλοι. Αἰσθάνονται ὅμως πιὸ κοντὰ πρὸς ἐμᾶς, παρὰ τὴν συγκολλητικῆς μορφῆς γλῶσσα τους κι ὄχι τῆς γενετικῆς δομῆς τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν, διότι ἡ κινεζικὴ ἐμπεριέχει τὴν μουσικὴ ἁρμονία, ἡ ὁποία λείπει ἀπ’ τὶς ἄλλες συγκολλητικές, ὅπως διαφέρει ἡ ἑλληνικὴ γιὰ τὴν ἁρμονία της ἀπ’ τὴν λατινική• μὲ ἄλλα λόγια εἶναι εὐέλικτη ἡ κινεζικὴ ἀπέναντι στὴν δύσκαμπτη ἰαπωνική, ὅπως ἡ ἑλληνικὴ ἀπέναντι στὴν ἀγγλική. Αὐτὰ τὰ γνωρίζουν ἐλάχιστοι στοὺς πνευματικοὺς κύκλους, ἀλλὰ τὰ μυρίζονται οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ τρέχουν γιὰ τὴν ἐνσωμάτωσή τους στὸν προγραμματισμό τους, ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ διαπίστωσαν ὅτι εἶναι πιὸ ἀποδοτικοὶ οἱ Ἕλληνες ἐρευνητές, ὅταν ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα, παρὰ ὅταν εἶναι στὶς χῶρες τους, εἶναι γνωστὰ αὐτά. Τὸ ἅλμα στὴν οἰκονομία θὰ τὸ πετύχουμε μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.
Ἡ προσκόλληση τῶν ἀντιπολιτευομένων στὴν μνημονιακὴ ἐπιχειρηματολογία, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὀφείλεται στὶς ἐσωτερικὲς δεσμεύσεις τους, ἀλλὰ καὶ στὶς ἰδεολογικὲς παρωπίδες τους• στὸ ἐσωτερικό τους ὅλοι τους σχεδὸν ἔχουν ἀφομοιώσει τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὰ δεξιόστροφα παράρριζά του, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς λυσσώδεις ἀντιδράσεις τους γιὰ κάθε μεταρρύθμιση, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὲς ἐκεῖνες στὴν ἀπεργία τῆς ΟΛΜΕ καὶ στὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ• ἀποδοκιμάζονται ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ ἐπιμένουν στὴν ἴδια τακτική, διότι ἔχουν καὶ τὶς ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα τῶν σοσιαλιστικῶν καταβολάδων τῆς τριακονταετίας. Ἐὰν ἐπιχειρήσουν τὸ σπάσιμο τῶν δεσμῶν αὐτῶν χάνουν ὁλόκληρο σχεδὸν τὸν κομματικό τους μηχανισμό, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι εἶναι τερμῖτες τῆς κρατικῆς μηχανῆς μὲ βεβαρυμένο μητρῶο κατὰ τεκμήριο• αὐτοὶ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῶν κομμάτων. Ἰδεολογικὰ εἶναι ἀντίγραφα τῶν ἀγιατολάδων, μὲ τὴν καλβινιστικὴ ἠθικὴ τῆς βιομηχανικῆς κοινωνίας• δὲν ἀντιλαμβάνονται ἄλλη θεώρηση τῆς ζωῆς. Ἀφοῦ ἔχουν τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ πνεύματος τοῦ Μάρξ, τότε ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι περιττά! Ἡ δυναμικὴ τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως δὲν περνάει στὴ λογική τους, τόσο στενὲς παρωπίδες φέρουν, ἐνῶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ τοὺς ἐξωθοῦν καὶ οἱ ἀναχρονιστικὲς δομὲς τῆς ἀμερικανικῆς ἐξουσίας• ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, στὴ διαπασῶν μάλιστα, ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή.
Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας φέρει ταυτοχρόνως ὡς προῖκα τὴν ἐλαφρυνση τῶν φόρων, μὲ πρῶτο τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση καὶ τὴν ταχύτερη ἐπίτευξη δημοσιονομικοῦ πλεονάσματος• ἐὰν ἐπιτευχθοῦν αὐτά, μὲ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τοῦ ψηφιακοῦ κλάδου, τότε μᾶλλον ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν μεταφέρεται στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθεροποιήσεως. Αὐτὸ σημαίνει μείωση κατὰ πεντήκοντα δις εὐρὼ τοῦ δημοσίου χρέους, πέραν τῶν περαιτέρω μειώσεων τῶν ἐπιτοκίων• πρακτικὰ ἐπιστρέφει ἡ χώρα στὶς ἀγορὲς καὶ ἀρχίζει ἡ ἀποκατάσταση τῶν περικοπῶν στὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ τὴν ἔναρξη μόνο τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, δείχνει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ξένων ἐπενδυτῶν καὶ τὴν διέξοδο τῶν ὅσων ἀποταμιεύσεων εἶχαν ἀπομείνει στὴ χώρα• ἡ ἀπογείωση ἔρχεται μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως καὶ τὴν διοχέτευση μαζικὰ ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἄρχισαν ἤδη νὰ κινοῦνται οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μὲ τὶς περισσότερες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία• ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τοὺς μικρομεσαίους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν χαμηλῶν εἰσοδηματικῶν τάξεων, διότι αὐτὲς δίδουν ζωὴ στὶς τοπικὲς ἀγορὲς κι ἀπὸ ἐκεῖ μεταφέρεται ἡ δραστηριότητα στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς συμβαδίζουν μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν πολιτικὴ δυναμική, διαφορετικὰ ἀναμένουν ἐναγωνίως στὴ γωνία τους τὴν ἐπανάσταση…