Ἀντανάκλαση στὴν οἰκονομία

Ἡ ἀντανάκληση στὴν οἰκονομία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα ἦταν ἐμφανέστατη ἀπ’ τὴν πρώτη ἐργάσιμη μέρα• ἡ ψυχολογία ἐνισχύθηκε καὶ τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων ἐνδυναμώθηκε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναζήτηση τρόπων συμμετοχῆς στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς μὲ τὴν μεγάλη χώρα. Τὰ ἐγκώμια τῶν δυτικῶν πολλαπλασιάζονται, ἐπειδὴ γνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀλλάξει πορεία ἡ χώρα καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀναβάπτισή τους μὲ τὶς δουλικὲς ὑποκλίσεις τους• τὰ ἐπιτόκια μειώθηκαν κάτω ἀπ’ τὶς 700 μονάδες γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τριετία, ἐνῶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ Χρηματιστηρίου ἀποδίδεται στὴν ρευστοποίηση τῶν κερδῶν τῶν προηγουμένων πέντε ἀνοδικῶν συνεδριάσεων. Ἡ ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα κορυφαίου στελέχους τῆς Γκάζπρομ σημαίνει ὅτι ἐπιταχύνεται ἡ ἀποκρατικοποίηση ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, ὁπότε ἡ χώρα ἐκπληρώνει τοὺς συμβατικούς της ὅρους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπερβαίνει• οἱ δυναμικοὶ κλάδοι ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς ἀνακάμψεως, μὲ πρώτους ἐκείνους, μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα, τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τὸν τουρισμό.