Οἰκονομικοὶ Εἰσαγγελεῖς

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστικὸ Συμβούλιο ἐπέλεξε ὁμοφώνως τοὺς Παναγιώτη Ἀθανασίου καὶ Γαληνὸ Μπρῆ ὡς νέους οἰκονομικοὺς Εἰσαγγελεῖς, σὲ ἀντικατάσταση τῶν παραιτηθέντων, Γρηγόρη Πεπόνη καὶ Σπύρο Μουζακίτη• ἀμφότεροι ἔχουν μακρὰ ἐμπειρία στὸν χειρισμὸ δυσχερῶν ὑποθέσεων, ὁπότε προδιαγράφεται ἐπιτυχὴς καὶ αὐτῶν ἡ θητεία. Στὰ σκάνδαλα, ἔφθασαν στὸ δικαστήριο τὰ στοιχεῖα νέων λογαριασμῶν τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, ἐνῶ ἀναμένεται τὸ πόρισμα τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὴν οἰκογένεια Παπακωσταντίνου καὶ τὴν κατάθεση τοῦ πρώην τσάρου στὴ συνέχεια• ὁ πρώην πρωθυπουργὸς κάθεται σὲ ἀναμμένα κάρβουνα, κυρίως γιὰ τὰ μεγάλα ἐλλείμματα τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅπως ἀποδεικνύονται ἀπ’ τὶς εἰδικὲς ἐκθέσεις. Φαίνεται ὅτι τὰ στοιχεῖα εἶναι καταπέλτης καὶ λέγεται ὅτι ἀναζητεῖται τρόπος συγκαλύψεως… Ἀλλὰ τὰ χρήματα εἶναι πολλὰ καὶ δὲν ἀναπληρώνονται εὔκολα, ἐνῶ μειώνεται σημαντικὰ καὶ ἡ κρατικὴ ἐπιχορήγηση, ὡς σύνολο καὶ ὡς ποσοστό, στὸ μικρὸ πλέον κόμμα. Φυσικά, μετρᾶνε στὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο καὶ οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου.