Τυμβωρυχία πασοκανθρώπων

Ἡ τυμβωρυχία τῶν Παλαιοπασόκων ἔχει γενικευθεῖ μεταξὺ τῶν ἐπιλέκτων κάποτε στελεχῶν τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ• ὅλοι τους καταγγέλλουν τὰ ἐγκλήματα τῆς ἐποχῆς, ἀκόμη καὶ τῆς πρώτης, ἀπαριθμώντας τα σὲ βιβλία, ἄρθρα ἢ συνεντεύξεις. Γιὰ τὸν ρόλο τους τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν λένε λέξη, κι ἦταν κορυφαῖοι ὑπουργοὶ καὶ «μπροστάρηδες» στὶς «κατηγορίες» κατὰ τῆς δεξιᾶς, γιὰ τὰ «αἴσχη» της• ἐνῶ συμμετεῖχαν συστηματικὰ στὴν πολιτικὴ ἐκμαυλισμοῦ τῆς κοινωνίας, ἱδρύσεως τοῦ συντεχνιακοῦ κράτους, ἀλλὰ καὶ ἄγριων διωγμῶν ὅσων κατήγγειλαν τὸν ἀφελληνισμό, τὶς παρανομίες καὶ τὴν ὑπονόμευση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν. Δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχει πέσει ἐπιδημία λήθης στοὺς πασοκανθρώπους ἢ ὅτι τώρα ξύπνησαν! «Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται…» Δὲν ἀλλάζουν χούι.