Τουρκία, ἐγκατάσταση S300

Σὲ διαπραγματεύσεις, γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐγκαταστάσεως συστημάτων πυραύλων S300 στὴν Τουρκία, βρίσκονται ἡ Ἄγκυρα καὶ ἡ Μόσχα, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας παραγωγῆς τους στὴ Λίμα τοῦ Περοῦ, σὲ διεθνῆ ἔκθεση πολεμικοῦ ὑλικοῦ• οἱ διαπραγματεύσεις, εἶπε, ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ προβλέπεται καὶ συμπαραγωγή τους στὴν Τουρκία. Ἄσχημα τὰ πράγματα γιὰ τὸν Ἑλληνισμό• ἡ τριετὴς ἀποκοπή μας ἀπ’ τὶς στρατηγικὲς σχέσεις μὲ τὸ Κρεμλίνο φέρει τὰ ἀποτελέσματά της• οἱ Ἀμερικανοὶ φαίνεται δὲν ἐνοχλοῦν τὴν Τουρκία γιὰ τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ρωσία, μόνο τὴν Ἑλλάδα πιέζουν. Ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης, κατὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψή του στὴ Μόσχα, ἔχει πολλὰ πρὸς συζήτηση• θέλει προσοχὴ γιὰ ἀνατροπὴ τῶν καταστάσεων.