Εὐρωσυμβούλιο, ἐνεργειακὰ

Ἡ χάραξη ἑνιαίας ἐνεργειακῆς πολιτικῆς καὶ ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ἀποτελοῦν ἀντικείμενο τοῦ Εὐρωσυμβουλίου• ἡ Εὐρωζώνη ἐπεξεργάζεται τὴν ἐνεργειακή της πολιτική, γιὰ πρώτη φορά, σὲ ὅλες της τὶς πτυχές. Αὐτὸ σημαίνει, ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τιμῶν, προμήθεια ἐνεργειακῶν πηγῶν καὶ διασφάλιση τῶν ἀποθεμάτων της, δηλαδὴ τὴν χάραξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν ἑταίρων της. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει ζητήσει ἤδη τὴν σύστασή της καὶ τώρα ἔρχεται ἡ ὥρα τῶν ἀποφάσεων• γιὰ τὶς ἑλληνικὲς χῶρες, τὸ βῆμα εἶναι πολὺ σημαντικό, διότι ἡ δική μας ΑΟΖ γίνεται ΑΟΖ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ Εὐρώπη συμπληρώνει ἔτσι τὴν πολιτική της ἑνότητα, διότι δὲν ὑπάρχει πολιτικὴ ἑνοποίηση, χωρὶς ἑνιαία οἰκονομική, ἐνεργειακὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική• ὅταν ὁλοκληρωθοῦν τὰ δύο πρῶτα, τὸ τρίτο ἀκολουθεῖ μόνο του. Στὴν κρίσιμη καμπὴ βρίσκεται ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας βοηθάει πολύ, διότι εἴχαμε ἀποτελέσει τὴν τροχοπέδη της ἐπὶ τριετία.