Κάμερον, Εὐρωσκεπτικιστὲς

Τὰ προβλήματα τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς Εὐρωσκεπτικιστὲς τοῦ κόμματός του ἐντείνονται, καθὼς αὐξάνεται ἡ ἐπιρροὴ τῶν Ἀντιευρωπαίων στὴ χώρα• ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἀντιμετωπίζει τὴν ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῶν Συντηρητικῶν, καθὼς οἱ νέες δημοσκοπήσεις δίδουν στοὺς Ἐργατοκοὺς ποσοστό, 37%, στὸ κόμμα του, 29%, στοὺς Ἀντιευρωπαίους, 19% καὶ στοὺς Φιλελεύθερους, 8%. Ἤδη πολλὰ παλαιὰ στελέχη ζητοῦν τὴν ἄμεση διευκρίνιση τῆς θέσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπέναντι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μετὰ τὴν δέσμευσή του γιὰ δημοψήφισμα τὸ 2017, ἐὰν κερδίσει τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2015• πολλοὶ βουλευτές του θεωροῦν ὡς οὐτοπικὲς αὐτὲς τὶς θέσεις, καθὼς εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν πρόκειται οἱ Εὐρωπαῖοι συμφωνῆσαι στὴν ἀναθεώρηση τῆς καταστατικῆς συνθήκης τῆς ΕΕ, ὁπότε μᾶλλον φαίνεται χαμένος ὁ χρόνος. Μόνο οἱ Ἀντιευρωπαίων κερδίζουν στοὺς Ἄγγλους.