Συρία, νίκη κυβερνητικῶν

Στὴ Συρία οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις σημείωσαν μεγάλη ἐπιτυχία, μὲ τὴν ἀνακατάληψη τῆς πόλεως Κουασίρ, ποὺ ἦταν τὸ προπύργιο τῶν ἀνταρτῶν καὶ ἐλέγχει τὴν ἐπικοινωνία τῆς Δαμασκοῦ μὲ τὴν θάλασσα• ἡ πόλη βρίσκεται στὰ σύνορα μὲ τὸν Λίβανο καὶ στὶς μάχες πῆραν μέρος, Σιίτες μαχητὲς τῆς Χεζμπολλὰχ μὲ τοὺς κυβερνητικούς, καὶ Σουνίτες μὲ τοὺς ἀντάρτες. Οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται ἀμείωτες, ἐνῶ ὁ πρόεδρός της δήλωσε, ὅτι θὰ παραιτηθεῖ μόνο μετὰ ἀπὸ ἐκλογές• τὸ Ἰσραὴλ ἀπ’ τὴν ἄλλη χαμήλωσε τοὺς τόνους κατὰ τῶν κυβερνητικῶν, διότι πληροφορήθηκε ὅτι τοὺς ἀντιπάλους τους τοὺς ἐνισχύουν κυκλώματα τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Οἱ μεγάλες δυνάμεις περιμένουν τὴν σύγκλιση τῆς διεθνοῦς διασκέψεως, μετὰ τὴν συμφωνία Ρωσίας καὶ Ἀμερικῆς, διότι μόνο αὐτὲς δύνανται πιέσαι γιὰ τὴν εἰρηνευτικὴ διαδικασία.