Δημαγωγία ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχέδιου

Ἡ προβολὴ τῆς ἀνάγκης γιὰ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο περιπλέκεται μὲ τὶς δημαγωγικὲς ἐπιδιώξεις πολλῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κυβερνήσεως• ἑτοιμάσθηκε κάποιο πρόχειρο νομοσχέδιο ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἐπεξεργασία καὶ ὑπογραφὴ τῶν συναρμοδίων ὑπουργῶν καὶ τὴν ἀναγκαία ἔκθεση τοῦ Γεικοῦ Λογιστηρίου. Ἑπομένως ὁ ὑπουργὸς καὶ ὁ πρόεδρός του δημαγωγοῦν ἀσυστόλως, διότι, ὡς νομικοὶ γνωρίζουν, ἢ ὀφείλουν γνωρίζειν, τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος• ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, ἀκόμη καὶ βουλευτές τους ἔχουν ἐπιφυλάξεις, διότι δημιουργοῦν προηγούμενο κάποιες διατάξεις του, μὲ περιθώρια ἄλλων ἐπιπτώσεων στὴν ἐφαρμογή του. Ἔχει πικρὰ ἐμπειρία ἡ χώρα ἀπὸ παρόμοιες «πρωτοβουλίες». Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἡ αἰτία• τὰ κερδίζει ὅλα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Αὐτὸ τοὺς ἀποδιοργανώνει…